Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedsiębiorcami, kierownikami ruchu i (..)

Spotkanie z przedsiębiorcami, kierownikami ruchu i pracownikami służb mierniczo-geologicznych odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych

19 Czerwca 2018

W poniedziałek, 18 czerwca br. odbyło się spotkanie dyrektora i pracowników merytorycznych Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z przedsiębiorcami, kierownikami ruchu i pracownikami służb mierniczo – geologicznych odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny z użyciem środków strzałowych.

Obrady poświęcone były omówieniu zagadnień dotyczących bezpieczeństwa robót górniczych i transportu technologicznego w warunkach zagrożenia osuwiskowego, jako realizacja strategii działania urzędów górniczych na lata 2018 – 2020 w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie.

Pracownicy inspekcyjno-techniczni Urzędu przedstawili pięć multimedialnych prezentacji obejmujących tematykę przyczyn osunięcia się skarpy wyrobiska w jednym z odkrywkowych zakładów górniczych, obowiązki przedsiębiorcy, osób kierownictwa i dozoru ruchu oraz służb mierniczo-geologicznych zakładów górniczych, a także wymagania dotyczące budowy i utrzymania dróg, w związku z zagrożeniem osuwiskowym.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele zakładów górniczych szczególne zainteresowanie wykazali problematyką stosowania przepisów rozporządzeń w sprawach zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych oraz szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego – w aspekcie występującego zagrożenia osuwiskowego.   

do góry