Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Działalność nadzorcza i kontrolna urzędów górniczych (..)

Działalność nadzorcza i kontrolna urzędów górniczych w ochronie środowiska

2 Lipca 2018

W piątek, 29 czerwca br., odbyło się spotkanie kierownictwa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach z Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. Spotkanie przeprowadzono w ramach porozumienia z dnia 4 kwietnia 2014 r., pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

W trakcie spotkania wymieniono doświadczenia wynikające z prowadzenia działalności nadzorczej i kontrolnej, dotyczące w szczególności zagadnień ochrony środowiska.

Ponadto omówiono między innymi:

  •  problematykę zagospodarowania wód pochodzących z odwodnienia podziemnych zakładów górniczych;
  • tematykę planowanej nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, zawierającej regulacje usuwające z domowych palenisk najbardziej szkodliwe paliwa w postaci mułów i flotokoncentratów;
  • możliwe skutki wprowadzanych zmian dla działalności zakładów górniczych, polegające na zwiększonym przychodzie odpadów i konieczności ich zagospodarowania. 

Na zakończenie obie strony zadeklarowały gotowość do dalszej współpracy oraz promowania w nadzorowanych zakładach, dobrych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska.

do góry