Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Działania edukacyjne na rzecz skutecznej poprawy (..)

Działania edukacyjne na rzecz skutecznej poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników

11 Maja 2023

W zakresie działań prewencyjnych mających na celu zmniejszenie wypadkowości w polskim górnictwie, poprawę warunków pracy oraz zmniejszenie liczby chorób zawodowych Wyższy Urząd Górniczy, wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, zorganizował warsztaty szkoleniowe na temat: Działania edukacyjne na rzecz skutecznej poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

 W warsztatach, które odbyły się w dniach: 9 i 10 maja br. w Zawierciu, uczestniczyło 110 osób. Byli to przedstawiciele: przedsiębiorców podziemnych zakładów górniczych (pracownicy służb BHP oraz osoby odpowiedzialne za szkolenia), urzędów górniczych, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego  oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Partnerem warsztatów był Lubelski Węgiel LW Bogdanka.

W dwudniowych warsztatach uczestnicy dyskutowali między innymi na tematy dotyczące bezpieczeństwa pracy oraz szkoleń, nowych rozwiązań mających na celu eliminację udziału czynnika ludzkiego w  wypadkach. Rozwiązań prowadzących do dokonania zmian w świadomości pracowników, ich postawy wobec zagrożeń oraz podejmowanego przez nich ryzyka. Uczestnicy wymieniali się doświadczeniami, powstawały inicjatywy współpracy na różnych płaszczyznach, co tylko potwierdziło, że warsztaty” były wydarzeniem ważnym, potrzebnym branży górniczej oraz, że należy ich misję kontynuować.

do góry