Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice

5 Maja 2023

W czwartek, 4 maja br., w siedzibie Tauron Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie, odbyło się 11 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz TAURON Wydobycie S.A., na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych Miasta Mysłowice. Obrady prowadził zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Mysłowice, Polskiej Grupy Górniczej S.A., Tauron Wydobycie S.A., Brzezinka Sp. z o.o. SKA oraz kopalń: Tauron Wydobycie S.A. ZG Sobieski, PGG S.A. Oddział KWK Mysłowice-Wesoła, a także: I Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice, dyrektor Kopalni Mysłowice-Wesoła, dyrektor Zakładu Górniczego Sobieski, p.o. zastępcy dyrektora Oddziału SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.

Podczas posiedzenia omówiono m.in. zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie IV kwartału 2022 r. i I kwartału 2023 r., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych. Ponadto szczegółowo zostały poruszone zagadnienia współpracy organów samorządowych z kopalniami, prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta Mysłowice.

W trakcie spotkania przekazano również informacje na temat planowanego w II i III kwartale 2023 r., zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz działań profilaktycznych.

do góry