Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Gliwice: narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Gliwice: narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

16 Czerwca 2011

15 czerwca br. w siedzibie OUG w Gliwicach odbyła się, po raz drugi w tym roku, cykliczna narada z kierownikami ruchu nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych. Podczas spotkania mówiono między innymi:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach,
- przyczyny i okoliczności wypadku śmiertelnego zaistniałego w dniu 17 maja br. w KW S.A. KWK "Knurów-Szczygłowice" w Knurowie wraz z wnioskami wynikającymi dotychczasowych badań zdarzenia prowadzonych przez Urząd,
- okoliczności zapalenia metanu, pożaru i wypadku zbiorowego zaistniałych w dniu 5 maja br. w KWK "Krupiński" w Suszcu,
- propozycje działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pracy w związku z zapaleniem metanu i wypadkiem zbiorowym zaistniałym w dniu 5 maja 2011r. w JSW S.A. KWK "Krupiński" w Suszcu – referuje (OUG),
- wyniki analizy stanu zagrożenia pożarami endogenicznymi przeprowadzonej w poszczególnych nadzorowanych kopalniach.
Podczas narady, którą prowadził Dyrektor OUG w Gliwicach, zwrócono uwagę zebranych na niepokojącą tendencję wzrostu ilości wypadków śmiertelnych i ciężkich, odnotowywanych w bieżącym roku. Prowadzona analiza okoliczności i przyczyn zaistniałych wypadków nadal wskazuje na dominujący udział "czynnika ludzkiego", w tym błędy popełniane przy organizacji i nadzorze nad wykonywanymi pracami. Po przedstawieniu okoliczności i przyczyn wypadku śmiertelnego zaistniałego w dniu 17 maja br. w KW S.A. Oddział "Knurów-Szczygłowice" w Knurowie, Dyrektor OUG zapoznał zebranych z wnioskami wynikającymi z dotychczasowych badań zdarzenia, prowadzonych przez Urząd. Ponadto przedstawiono prezentację multimedialną obrazującą okoliczności zapalenia metanu, pożaru i wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 5 maja br. w KWK "Krupiński" w Suszcu, a następnie omówiono propozycje działań, których celem będzie zapobieganie podobnym zdarzeniom w przyszłości. Dyrektor OUG w Gliwicach zwrócił szczególną uwagę zebranych na konieczność dogłębnej analizy stanu bezpieczeństwa w rejonach, gdzie współwystępują zagrożenia metanowe i pożarowe. Podkreślił, że w takich przypadkach poziom ryzyka wykonywania prac jest szczególnie wysoki i wymaga rygorystycznego przestrzegania ustalonych procedur.

do góry