Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Kraków: Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Kraków: Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

26 Kwietnia 2012

25 kwietnia br. z inicjatywy Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, w siedzibie OUG odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych.
Podczas spotkania rozmawiano o zasadach stwierdzania kwalifikacji wynikających z obowiązującego Prawa geologicznego i górniczego oraz zakresie programów szkolenia zatwierdzanych w drodze decyzji, przez właściwe organy nadzoru górniczego. W ramach realizacji celów operacyjnych i zadań urzędów górniczych, omówiono tematykę gospodarowania zasobami złóż kopalin w procesie wydobycia. Przedstawiono również przepisy związane z archiwizacją dokumentacji mierniczo-geologicznej likwidowanego zakładu górniczego, zmiany w zakresie tworzenia i wpłat środków na fundusz likwidacji zakładu górniczego. Omówiono wpływ "czynnika ludzkiego" na zaistnienie wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń w podziemnych zakładach górniczych oraz przedstawiono przyczyny wypadków podczas prowadzenia transportu w wyrobiskach. Podano również najczęściej spotykane nieprawidłowości w planach ruchu przedkładanych do zatwierdzenia przez Dyrektora OUG oraz dokonano analizy nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli prowadzenia transportu.

do góry