Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Gliwice: spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami (..)

Gliwice: spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy podziemnych zakładów górniczych

27 Marca 2015

26 marca br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd. Podczas spotkania, któremu przewodniczył dyrektor OUG w Gliwicach, omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych;
  • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników oraz powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny;
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2014 r. i w ciągu pierwszych 2 miesięcy 2015 r.;
  • przyczyny i okoliczności wybranych wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz wnioski wynikające z zakończonych badań wypadków i zdarzeń.

W trakcie spotkania szczególną uwagę poświęcono statystykom bezpieczeństwa pracy w górnictwie węgla kamiennego, w związku z zaobserwowaną niebezpieczną tendencją wzrostu liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich w 2014 r. w porównaniu do roku 2013. Sytuacja ta miała miejsce przy jednoczesnym spadku ogólnej liczby wypadków, który odnotowano w kilku ostatnich latach. Omówiono również główne grupy przyczynowe wypadków oraz wypadkowość w zależności od stażu pracy pracowników.

Podczas omawiania przyczyn i okoliczności wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zwrócono uwagę na konieczność:

  • wprowadzania jednolitych systemów transportu materiałów i urządzeń eliminujących punkty przeładunkowe, które stwarzają potencjalne zagrożenie dla zatrudnianych pracowników;
  • transportu maszyn lub ich elementów zgodnie z warunkami bezpiecznego transportu, ujętymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych;
  • bieżącego aktualizowania dokumentacji budowlanych oraz dokumentacji maszyn i urządzeń technicznych dla zakładów mechanicznej przeróbki węgla.

Na zakończenie spotkania przekazano uczestnikom broszury i ulotki o tematyce prewencyjnej wydane przez Wyższy Urząd Górniczy oraz zaapelowano o zwiększenie poziomu zaangażowania w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych.

do góry