Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Gliwice: spotkanie z przedstawicielami Związku Zawodowego (..)

Gliwice: spotkanie z przedstawicielami Związku Zawodowego „Kadra”

27 Marca 2015

26 marca br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z przedstawicielami Związku Zawodowego „Kadra” podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd.

Podczas narady, której przewodniczył dyrektor OUG w Gliwicach, omówiono:

  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych;
  • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników oraz powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny;
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2014 r. i w ciągu pierwszych 2 miesięcy 2015 r;
  • przyczyny i okoliczności wybranych wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz wnioski wynikające z zakończonych badań wypadków i zdarzeń.

Podczas spotkania zwrócono szczególną uwagę na tendencję wzrostu liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich zaistniałych w kopalniach węgla kamiennego w 2014 r. w porównaniu do 2013 r. Sytuacja taka miała miejsce przy jednoczesnym spadku ogólnej liczby wypadków, zauważalnym na przestrzeni ostatnich kilku lat.

W trakcie prezentacji wyników kontroli przeprowadzanych przez OUG w Gliwicach wskazano na najczęściej powtarzające się przyczyny wstrzymania eksploatacji maszyn urabiających oraz nieprawidłowości dotyczące wykonywania robót strzałowych.

 Podczas omawiania przyczyn i okoliczności wypadków i niebezpiecznych zdarzeń zwrócono uwagę na konieczność:

  • wprowadzania jednolitych systemów transportu materiałów i urządzeń eliminujących punkty przeładunkowe, które stwarzają potencjalne zagrożenie dla zatrudnianych pracowników;
  • transportu maszyn lub ich elementów zgodnie z warunkami bezpiecznego transportu, ujętymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych;
  • bieżącego aktualizowania dokumentacji budowlanych oraz dokumentacji maszyn i urządzeń technicznych dla zakładów mechanicznej przeróbki węgla.

 Na zakończenie spotkania zaapelowano do przedstawicieli związku zawodowego „Kadra” o zwiększenie zaangażowania w działania na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych.

do góry