Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Rydułtowy: posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

Rydułtowy: posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

27 Marca 2015

26 marca br. w Rydułtowach odbyło się posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji prowadzonej przez Kompanię Węglową S.A. Oddział KWK: „Rydułtowy-Anna” i „Marcel” pod terenami miast: Pszów, Radlin, Rybnik, Rydułtowy i Wodzisław Śląski oraz gminy Gaszowice.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędów Miast: Rybnika, Rydułtów, Radlina i Pszowa, Oddziałów Kompanii Węglowej S.A. KWK: „Marcel” i „Rydułtowy-Anna” oraz Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku. Ponadto w posiedzeniu wziął udział przedstawiciel Wyższego Urzędu Górniczego. 

Porządek spotkania obejmował omówienie:

  • realizacji wniosków z poprzedniego posiedzenia Zespołu;
  • zakresu eksploatacji górniczej dokonanej w 2014 r. wraz analizą wyników obserwacji geodezyjnych i budowlanych, w tym pomiarów prędkości i przyspieszeń drgań gruntu oraz deformacji terenu, a ponadto skutków zaistniałych wysokoenergetycznych wstrząsów górotworu, indukowanych działalnością górniczą;
  • prac nad usuwaniem szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w 2014 r;
  • planowanego zakresu eksploatacji górniczej w 2015 r. wraz z prognozami jej wpływów.

W ramach przeprowadzonej dyskusji poruszono m.in. zagadnienia:

  • występowania wstrząsów wysokoenergetycznych;
  • rekultywacji zwałowisk odpadów pogórniczych;
  • regulacji rzek i potoków;
  • budynków nadmiernie wychylonych oraz odszkodowanych i nadal zamieszkałych.
do góry