Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/IV posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej (..)

IV posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Cyców, Ludwin i Puchaczów

11 Czerwca 2014

10 czerwca br. w siedzibie Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A. odbyło się IV posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy Cyców, Ludwin i Puchaczów. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów terytorialnych, tj. wójtowie gmin, przedstawiciele LW "Bogdanka" S.A., oraz Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie i zaproszeni goście – m.in. dr. inż. AGH Jerzy Kicki.
Wśród poruszonych zagadnień znalazły się m.in.:
- Zjawisko wstrząsów i tąpań występujących na terenach prowadzonej przez LW "Bogdanka" S.A. eksploatacji oraz ewentualne ich oddziaływania na powierzchnię terenu (dr. inż. J. Kicki).
- Sprawozdanie Kierownictwa LW Bogdanka S.A. z przebiegu eksploatacji górniczej w okresie I półrocza 2014 r. (tj. od poprzedniego posiedzenia Zespołu), a także planowanych robót górniczych w okresie II półrocza 2014 r. wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu.
- Przedstawienie przez kierownictwo L.W. "Bogdanka" S.A. spraw związanych z naprawą szkód górniczych od grudnia 2013 r. do czerwca 2014 r., (ilość zgłoszeń, liczba i rodzaj wykonanych napraw, wydatki kopalni, zabezpieczenia profilaktyczne).
- Informacje Wójtów Gmin Puchaczów, Ludwin, Cyców dotyczące wystąpienia szkód górniczych w I półroczu 2014 r. oraz napraw wynikłych z prowadzenia bieżącej działalności górniczej LW Bogdanka S.A.
- Ustalenia działań naprawczych do realizacji przez Przedsiębiorcę do czasu kolejnego posiedzenia zespołu.

do góry