Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Krosno: Spotkanie z przedstawicielami odkrywkowych (..)

Krosno: Spotkanie z przedstawicielami odkrywkowych zakładów górniczych

11 Czerwca 2014

10 czerwca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie odbyło się spotkanie dyrektora Urzędu i pracowników inspekcyjno-technicznych z przedsiębiorcami odkrywkowych zakładów górniczych i ich przedstawicielami, w tym osobami kierownictwa i dozoru ruchu, wykonującymi zadania obsługi geologicznej i obsługi mierniczej w zakładach górniczych oraz zajmującymi się dokumentowaniem zasobów złóż kopalin oraz ich zagospodarowaniem. Tematyka spotkania dotyczyła głównie gospodarowania złożami kopalin w procesie eksploatacji.
Podczas spotkania przypomniano główne założenia "Strategii działania urzędów górniczych na lata 2010-2014", w szczególności cele strategiczne w obszarze efektywnego wykorzystania bogactw mineralnych Polski dla obecnego i przyszłych pokoleń.
W szczególności przedstawiono zagadnienia dotyczące racjonalnej gospodarki zasobami złóż w procesie eksploatacji i prowadzeniem dokumentacji w tym zakresie, obowiązkami służby geologicznej i mierniczej odkrywkowych zakładów górniczych, funkcjonowaniem funduszu likwidacji zakładu górniczego, w oparciu o doświadczenia i wnioski z dotychczasowej działalności Urzędu. Omówiono także zasady bezpieczeństwa pracy w trakcie wykonywania pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem sprzętu pływającego, w aspekcie przyczyn i okoliczności wypadku śmiertelnego zaistniałego w zakładzie górniczym "Zapałów II" podczas wykonywania pomiarów batymetrycznych.
Ponadto, w trakcie spotkania omówiono najistotniejsze zmiany dotyczące prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego, wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego.

do góry