Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Jubileusz 20-lecia programu Bezpieczne Praktyki i (..)

Jubileusz 20-lecia programu Bezpieczne Praktyki i Środowisko oraz XVI Forum Inżynierskie organizowane w ramach Targów ITM INDUSTRY EUROPE

31 Maja 2023

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirek oraz dr inż. Zbigniew Rawicki, dyrektor Departamentu Górnictwa WUG, 30 maja br. uczestniczyli w uroczystości Jubileuszu 20-lecia programu Bezpieczne Praktyki i Środowisko, organizowanego podczas XVI Forum Inżynierskiego - IX Dnia Mechanika. Wydarzenia te odbywają się w Poznaniu, w ramach Targów ITM Industry Europe - Przemysł Ery Cyfrowej pod hasłem „Innowacyjna oferta młodych”. To impreza wystawiennicza o dużym znaczeniu, prezentująca światowe trendy w przemyśle.

XVI Forum Inżynierskie - IX Dzień Mechanika są organizowane w formie konferencji naukowo-technicznej, która zrzesza przedsiębiorców, menadżerów polskich firm przemysłowych, przedstawicieli uczelni technicznych oraz dyrektorów i przedstawicieli Instytutów Badawczych, a także reprezentantów stowarzyszeń zrzeszonych w FSNT-NOT i z Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT.

Obchody Dnia Mechanika, poświęcone są upowszechnianiu wiedzy z obszaru nauk mechanicznych i ich wdrażaniu do gospodarki. W ramach wydarzenia odbył się panel dyskusyjny pt.: „Bezpieczeństwo w praktyce i dla gospodarki”. Tuż po nim odbyło się odnowienie listu intencyjnego, który ze strony WUG po raz pierwszy w 2003 roku podpisał ówczesny Prezes WUG Wojciech Bradecki, deklarującego współpracę w zakresie właściwego przygotowania młodzieży uczącej się oraz pracującej do bezpiecznego wykonywania zawodu, co jest szczególnie ważne dla przyszłości polskiej gospodarki. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Partnerzy będą kontynuować i rozwijać działania mające początek w 2003 r., współpracując na rzecz realizacji programów: Bezpieczne praktyki i środowisko oraz Bezpieczna praca i środowisko.

Wśród sygnatariuszy listu są przedstawiciele: Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT, Wyższego Urzędu Górniczego, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy , Urzędu Dozoru Technicznego, , Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Forum Uczelni Technicznych.

Podczas wydarzenia, Prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny wręczyła na ręce Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dr. inż. Adama Mirka Złotą Odznakę Honorową NOT dla Wyższego Urzędu Górniczego.

Organizatorami wydarzenia byli: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - SIMP.

Link do relacji z wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=4GS256gx3gI

do góry