Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego do spraw oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego do spraw oceny eksploatacji górniczej pod terenem gminy Gierałtowice

1 Czerwca 2023

W środę, 31 maja br. w Ornontowicach odbyło się posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Gierałtowice. W obradach udział wzięli przedstawiciele: Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, Rady Gminy Gierałtowice, Urzędu Gminy Gierałtowice, Starostwa Powiatu Gliwickiego, Zarządu Zlewni w Gliwicach, Nadleśnictwa Rybnik, Powiatowego Zarządu Dróg w Gliwicach, Jastrzębskiej Spółki Węglowej w Jastrzębiu-Zdroju, Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach, PGG S.A. Oddział KWK „Sośnica”, JSW S.A. KWK „Budryk”, JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” oraz SRK S.A. Oddział KCL.

Program posiedzenia obejmował m.in.:

  • omówienie realizacji uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu Zespoły porozumiewawczego;
  • sprawozdanie kopalń „Sośnica”, „Budryk” i „Knurów-Szczygłowice” z przebiegu eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2022 r. i I kwartale 2023 r., a także eksploatacji projektowanej w II i III kwartale 2023 r. wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego;
  • informację SRK S.A. KWK Oddział KCL o aktualnym stanie likwidacji zakładu górniczego i zamierzeniach, w tym o realizacji napraw szkód górniczych w granicach gminy Gierałtowice;
  • komunikat Wójta Gminy Gierałtowice dotyczący wystąpienia szkód górniczych w IV kwartale 2022 r. i I kwartale 2023 r. oraz napraw wynikłych z prowadzenia działalności górniczej kopalń: „Sośnica”, „Budryk” i „Knurów-Szczygłowice” i „Makoszowy”.

 

do góry