Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z przedstawicielami Społecznej Inspekcji Pracy (..)

Spotkanie z przedstawicielami Społecznej Inspekcji Pracy kopalni „Rudna” w Polkowicach

29 Maja 2023

W piątek, 26 maja br. odbyło się trzecie spotkanie kończące cykl spotkań kierownictwa i pracowników Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu z przedstawicielami Społecznej Inspekcji Pracy zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach.

Podczas obrad kontynuowano tematykę poprzednich spotkań, które odbyły się w dniach 17 marca i 21 kwietnia br. Przedstawiono okoliczności i przyczyny wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w ostatnich latach w zakładach górniczych, najczęściej stwierdzane naruszenia przepisów, zasad techniki górniczej, podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy przy robotach górniczych zwłaszcza związanych z przebywaniem i wykonywaniem czynności w przodku wyrobiska oraz powtarzających się charakterystycznych wypadków zaistniałych podczas przewozu osób. Zwrócono uwagę na odnotowywane zgony naturalne związane z zażywaniem środków odurzających. Omówiono również nieprawidłowości i uchybienia stwierdzane przez organ nadzoru górniczego podczas przeprowadzanych kontroli podziemnych zakładów górniczych KGHM Polska Miedź S.A. Udzielono odpowiedzi na pytania dotyczące uregulowań prawnych zagadnień związanych z ruchem zakładów górniczych.

do góry