Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Jubileuszowe seminarium Archiwum Dokumentacji (..)

Jubileuszowe seminarium Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej WUG

30 Maja 2019

W czwartek, 6 czerwca br., w budynku Łaźni Łańcuszkowej Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbędzie się seminarium „20 lat działalności Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach”. Organizatorem wydarzenia jest Wyższy Urząd Górniczy. Wezmą w nim udział przedstawiciele miast i gmin górniczych, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stowarzyszeń oraz przedsiębiorców.

Podczas spotkania zostaną wygłoszone następujące referaty:

  • Historia powstania Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej przy Wyższym Urzędzie Górniczym.
  • Znaczenie dokumentacji mierniczo-geologicznej dla procesów zagospodarowania i rewitalizacji terenów poddanych wpływom działalności górniczej.
  • Wykorzystanie informacji o warunkach geologiczno - górniczych na terenach pogórniczych udzielanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dla potrzeb planowania przestrzennego gmin górniczych.
  • Inwentaryzacja zlikwidowanych wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią – projekt badawczy Wyższego Urzędu Górniczego realizowany przy finansowym wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • Doświadczenia w zakresie gromadzenia i archiwizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych.
do góry