Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy

Spotkanie z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy

29 Maja 2019

We wtorek, 28 maja br. odbyło się kolejne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z Zakładowymi Społecznymi Inspektorami Pracy podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny.

W obradach, którym przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, wzięli również udział przedstawiciele Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

W trakcie spotkania omówiono między innymi:

  • aktualny stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych,
  • działania podjęte przez kierownictwo OUG w Gliwicach zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy załóg górniczych, w związku z niepokojącym wzrostem wypadkowości w zakładach górniczych w pierwszych miesiącach bieżącego roku,
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez pracowników OUG w Gliwicach w nadzorowanych zakładach górniczych w 2017 i 2018 roku oraz 4 miesiącach 2019 br., ze wskazaniem najczęstszych nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli, skutkujących wstrzymywaniem przez nadzór górniczy robót górniczych,
  • wnioski wynikające z badań okoliczności i przyczyn wypadków i niebezpiecznych zdarzeń, w których postępowanie zakończono w bieżącym roku.

Ponadto poruszono kwestie:

  • odpowiedniej profilaktyki i prawidłowego zabezpieczenia zakładu górniczego przed zagrożeniem wybuchu metanu i pyłu węglowego;
  • bezpieczeństwa pracy w trakcie wykonywania obudowy wyrobisk korytarzowych;
  • właściwej organizacji pracy przy robotach spawalniczych na powierzchni zakładu górniczego.
do góry