Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Katowice: posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego

Katowice: posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego

15 Kwietnia 2011

14 kwietnia br. w siedzibie KHW S.A. KWK "Wujek" Ruch Śląsk w Katowicach odbyło się 4 posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A, na powierzchnię terenu, w granicach administracyjnych Miasta Katowice. Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach Jerzy Kolasa. W obradach uczestniczył Wiceprezydent Miasta Katowice Marcin Krupa oraz przedstawiciele: UM Katowice, Wyższego Urzędu Górniczego, Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz. kopalń "Murcki-Staszic, "Wieczorek" i "Wujek" Ruch Śląsk.
Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2010 r. i I kwartale 2011 r. wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód, spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Ponadto szczegółowo zostały poruszone zagadnienia:
- postępu w realizacji usunięcia szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w kolektorze deszczowym wzdłuż ul. Załęskiej, a związanej z budową przepompowni przy ul. Szadoka,
- prac związanych z likwidacją niecki bezodpływowej w rejonie POD "Tęcza",
- udziału kopalń w dyskusjach publicznych, w trakcie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice,
- postępu prac Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w Katowicach, związanych z możliwością zgazowania węgla.
Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego w II i III kwartale 2011 r. zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów oraz zadań profilaktycznych.

do góry