Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Więcej bezpieczeństwa w transporcie

Więcej bezpieczeństwa w transporcie

8 Kwietnia 2011

Piąte z cyklu seminariów dotyczących systemu transportu materiałów, maszyn, urządzeń oraz urobku w wyrobiskach poziomych i o pochyleniu do 45 stopni zgromadziło dzisiaj w WUG specjalistów projektowania układów transportowych. Fundamentem bezpieczeństwa ludzi jest właściwe zaprojektowanie maszyn urządzeń oraz wyrobisk. Cykl szkoleniowy, rozpoczęty 25 marca br. przygotowali pracownicy Departamentu Energomechanicznego WUG. W zajęciach seminaryjnych uczestniczyli już specjaliści okręgowych urzędów górniczych, przedstawiciele kierownictwa podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny (w tym: kierownicy ruchu zakładów górniczych, główni inżynierowie górniczy, kierownicy działów energomechanicznych i projektanci układów transportowych).

W kwietniu odbędą się jeszcze dwa seminaria (12 i 15). Zaproszono do udziału w tych zajęciach szkoleniowych przodowych brygad transportowych oraz zakładowych społecznych inspektorów pracy.

Podczas seminariów przedstawiane są analizy stanu bezpieczeństwa w aspekcie wyrobisk dołowych oraz stwierdzanych nieprawidłowości podczas odbiorów i eksploatacji układów transportowych. Omawiane są podstawy prawne ich funkcjonowania oraz najczęściej spotykane błędy w projektowaniu układów transportowych. Ponadto prezentowane są okoliczności i przyczyny ubiegłorocznego wypadku zbiorowego w JSW. Dużo uwagi podczas zajęć poświęca się projektowaniu układów transportowych.

Wśród przyczyn ubiegłorocznych wypadków aż 17 procent miało związek z transportem. Dlatego priorytetowym zadaniem nadzoru górniczego w tym roku jest zmniejszenie liczby wypadków związanych z eksploatowanymi układami transportowymi.

do góry