Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Kielce: Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Kielce: Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych

18 Października 2012

17 października br. odbyło się spotkanie przedstawicieli kierownictwa OUG w Kielcach z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny ze złóż zlokalizowanych na obszarach powiatów opoczyńskiego i piotrkowskiego w województwie łódzkim.
Spotkanie poświęcone było zagadnieniom gospodarowania złożami kopalin w procesie ich wydobywania z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze a także sprawom bezpieczeństwa pracy w górnictwie.
Podczas spotkania przedstawiono w szczególności regulacje wprowadzone przepisami ww. ustawy, dotyczące zasad i warunków podejmowania, wykonywania oraz zakończenia działalności w zakresie wydobywania kopalin ze złóż. Uczestniczący w spotkaniu przedsiębiorcy szczególnie żywo interesowali się sprawami dotyczącymi rozpoczynania działalności górniczej, sporządzaniem planów ruchu zakładów górniczych oraz stwierdzaniem kwalifikacji w zakresie górnictwa.

do góry