Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze

18 Października 2012

17 października br. w KW S.A. Oddział KWK "Bielszowice" odbyło się 8 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze.
W obradach uczestniczyli przedstawiciele Prezydenta miasta Zabrze, Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., RZGW oraz przedstawiciele Kopalń "Sośnica - Makoszowy", "Bielszowice" i ZG "Siltech".
Omówiono zakres eksploatacji górniczej za okres II i III kwartału 2012 r. oraz eksploatacji projektowanej w IV kwartale 2012 r. i w I kwartale 2013 r. wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Szczegółowo przedstawiono stan realizacji 4 uchwał podjętych na 7 posiedzeniu zespołu, dotyczących realizacji: robót remontowych w obiektach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Zabrzu, budowy mostu drogowego nad rzeką Kłodnicą w ciągu ulicy Legnickiej, robót polegających na podwyższeniu i uszczelnieniu wałów w korycie rzeki Kłodnicy oraz modernizacji przepompowni przy ul. Legnickiej w Zabrzu.

do góry