Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkania kierownictwa OUG w Gliwicach z kierownikami (..)

Spotkania kierownictwa OUG w Gliwicach z kierownikami działów bezpieczeństwa i higieny pracy, górniczych oraz wentylacji

13 Czerwca 2016

9 i 10 czerwca br. odbyły się cykliczne spotkania kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z kierownikami działów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kierownikami działów górniczych i kierownikami działów wentylacji w podziemnych zakładach górniczych nadzorowanych przez ten urząd z udziałem przedstawicieli Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju i Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. w Katowicach.

 Tematyka spotkania obejmowała:

 • Stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach.
 • Stan bezpieczeństwa pracy w podmiotach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych.
 • Wypadki wywołane ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki), a także powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny, w tym prac przy urządzeniach będących pod napięciem.
 • Wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2015 r. i pierwszych
  pięciu miesiącach 2016 r.
 • Przyczyny i okoliczności wypadków i zdarzeń zaistniałych od czasu poprzednich spotkań.
 • Zasady przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp dla pracowników zatrudnianych
  w ruchu zakładu górniczego.
 • Wnioski wynikające z zakończonych badań okoliczności i przyczyn wypadków i zdarzeń.

W trakcie spotkania szczególną uwagę zwrócono na:

 • kontrolę technologii w celu wyeliminowania zagrożeń związanych z wypełnianiem pustek drewnem nad obudową zmechanizowaną, na rzecz wykorzystania innych dostępnych metod, w tym środków mineralnych,
 • sposób prowadzenia przez zakłady górnicze wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych metodą precyzyjnej analizy chromatograficznej,
 • stwierdzane nieprawidłowości dotyczące wykonywania robót strzałowych, polegające m.in. na używaniu środków strzałowych w miejscach innych niż wymienione w metryce strzałowej oraz nieprzestrzeganie ustaleń metryk strzałowych w zakresie wycofywania załogi i zabezpieczania dojść,
 • działalność zespołów powypadkowych w aspekcie wdrażania wniosków sformułowanych w wyniku prac zespołów.
do góry