Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Gminy Gierałtowice

13 Lipca 2010

W dniu 14 lipca 2010r. w Kopalni Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice" odbędzie się 30-te posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami Gminy Gierałtowice.

Posiedzenie zespołu prowadzić będzie Pan Piotr Wojtacha, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. Uczestnictwo w obradach zapowiedzieli m.in.: Pan Joachim Bargiel wójt Gminy Gierałtowice, przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Zarządu Kompanii Węglowej S.A., Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Centrum Wydobywczego "Zachód". Do aktywnego uczestniczenia w obradach zaproszono także reprezentantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Starostwa Powiatowego w Gliwicach i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Spotkanie Zespołu poświęcone będzie zagadnieniu zakresu eksploatacji górniczej dokonanej w ostatnim kwartale 2009 r., jak również w bieżącym roku, a także planom tej eksploatacji w najbliższych miesiącach. Szczególną uwagę zamierza się zwrócić na podjęcie działań, które ograniczą zagrożenie powodziowe na terenach zalewowych Gminy Gierałtowice, w kontekście dokonanej i planowanej eksploatacji górniczej. W trakcie spotkania ustalone będą ponadto zakresy usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych.

do góry