Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń KHW S.A.

16 Października 2014

16 października br., w siedzibie KWK "Murcki-Staszic" w Katowicach, odbyło się 11 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych Miasta Katowice. Posiedzenie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Miasta Katowice, Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz kopalń "Murcki-Staszic", "Mysłowice-Wesoła", "Wieczorek" i "Wujek".
Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie II i III kwartału 2014 r. wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Ponadto szczegółowo zostały poruszone zagadnienia współpracy organów samorządowych z kopalniami, prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta. Podczas posiedzenia przekazano również informacje na temat planowanego w IV kwartale 2014 r. i I kwartale 2015 r. zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów oraz działań profilaktycznych.

do góry