Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Komisja ds. Zagrożenia Wyrzutami Gazów i Skał w (..)

Komisja ds. Zagrożenia Wyrzutami Gazów i Skał w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Metali.

9 Sierpnia 2010
W dniu 06.08.2010r. odbyło się szóste posiedzenie Komisji do spraw Zagrożenia Wyrzutami Gazów i Skał w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Metali.

14 –osobowa komisja została powołana przez prezesa WUG 16 września 2009 r. po nietypowym dla górnictwa miedziowego zjawisku (wyrzucie rozkruszonych skał oraz gazu), które ujawniło się w ub.r. w O/ZG "Rudna" (należącym do KGHM). W komisji są specjaliści z KGHM, PGNiG, KD "Barbara", Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Centrum Badawczo-Rozwojowym we Wrocławiu, Polskiej Akademii Nauk, WUG i Okręgowego Urzędu Górniczego.
Dzisiejsze posiedzenie, na którym przede wszystkim analizowano propozycje przyczyn zaistniałego zdarzenia oraz wniosków wynikających z prac Komisji przebiegało według następującego programu:
1. Odczytanie protokołu z piątego posiedzenia Komisji.
2. Omówienie wyników prac i badań specjalistycznych – Przedsiębiorca i Przewodniczący Zespołów.
3. Przedstawienie zakresu i wyników robot wiertniczych wykonanych przez kopalnię w rejonie chodników T i W-169– Przedsiębiorca.
4. Omówienie propozycji przyczyn i wniosków do sprawozdania - Przewodniczący
5. Omówienie propozycji przepisów dotyczących zagrożenia wyrzutowego.
6. Pytania i dyskusja.
7. Ustalenie dalszego przebiegu prac Komisji.
Komisja ma zakończyć pracę do 30 września br. Następne spotkanie, które ma się odbyć w dniu 31.08.2010r. będzie poświęcone m.in. projektom przepisów, które regulowałyby prowadzenie robót górniczych w warunkach zagrożenia wyrzutami gazów i skał a stanowić będą osobny rozdział Sprawozdania Komisji.
do góry