Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie przedstawicieli Urzędu Ochrony Konkurencji i (..)

Spotkanie przedstawicieli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Wyższego Urzędu Górniczego

12 Sierpnia 2010

W myśl istniejącego Porozumienia o współpracy między Prezesem WUG a Prezesem UOKiK organizowane jest cyklicznie spotkanie mające na celu omówienie problemów efektywności funkcjonowania systemu nadzoru rynku w Polsce.
Tym razem reprezentanci obu instytucji spotkali się w dniu 11 sierpnia 2010 w siedzibie UOKiK w Warszawie. Delegacji WUG przewodniczył Wiceprezes Urzędu Pan Wojciech Magiera. Gospodarzem spotkania była Pani Małgorzata Kozak Wiceprezes UOKiK.
Najwięcej uwagi zebrani poświęcili realizacji przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 765/2008/WE ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania towarów do obrotu. Ponadto omówiono inne aspekty dotychczasowej współpracy oraz ustalono priorytety we wzajemnym działaniu.

do góry