Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Komisja ds. Zagrożenia Wyrzutami Gazów i Skał (..)

Komisja ds. Zagrożenia Wyrzutami Gazów i Skał zakończyła prace

22 Września 2010

21 września br. odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji do spraw Zagrożenia Wyrzutami Gazów i Skał w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Metali. Komisja została powołana przez prezes WUG do zbadania przyczyn wyrzutu rozkruszonych skał oraz gazów, które miało miejsce 6 września 2009 r. w O/ZG "Rudna" w Polkowicach.
W jej skład weszli specjaliści z KGHM, PGNiG, KD "Barbara", Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Centrum Badawczo-Rozwojowym we Wrocławiu, Polskiej Akademii Nauk, WUG i Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu. Na zlecenie Komisji wykonano ekspertyzy z zakresu: analizy właściwości masywu skalnego północnej części OG "Rudna" i przyległego OG "GGP" pod kątem potencjalnych wystąpień gazu, oceny przyczyn wyrzutu gazu i skał z 6 września u.br., sejsmiczne badania powierzchniowe 3D, analizy i bieżącej profilaktyki prowadzenia robót górniczych w warunkach możliwości wystąpienia zagrożenia gazowego i zjawisk gazodynamicznych w rejonach udostępniania złoża rud miedzi.
Komisja zakończyła prace ustaleniem wniosków i sformułowaniem propozycji rozwiązań prawnych w zakresie zagrożenia wyrzutami gazów i skał w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali.
Uznano, że przyczyną wyrzutu gazów i skał było naruszenie równowagi gazogeodynamicznej górotworu w trakcie przechodzenia drążonym - za pomocą robót strzałowych. Zaburzenia nastąpiły w strefie obejmującej niezidentyfikowaną uprzednio warstwę dolomitów o wysokiej porowatości i szczelinowatości, w której znajdowało się nagromadzenie gazu pod dużym ciśnieniem. Do zaistnienia zdarzenia przyczynił się także stan naprężeń wynikający z głębokości prowadzonych robót górniczych oraz geomechanicznych własności porowatych dolomitów.
W toku prowadzonych prac Komisja przygotowała także propozycje rozwiązań prawnych w zakresie zagrożenia wyrzutami gazów i skał w zakładach górniczych wydobywających rudy metali.

do góry