Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z kierownikami działów robót górniczych, (..)

Spotkanie z kierownikami działów robót górniczych, działów tąpań, obudowy i kierowania stropem

23 Września 2010
W dniu 22 września 2010 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach odbyło się spotkanie z kierownikami działów robót górniczych oraz kierownikami działów tąpań, obudowy i kierowania stropem, nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych. Podczas spotkania przedstawiono i omówiono:
  • stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach,
  • wnioski wynikające z analizy przyczyn i okoliczności wypadków zaistniałych podczas prac transportowych,
  • zasady bezpiecznego prowadzenia robót górniczych ze szczególnym uwzględnieniem doboru, wykonywania i kontroli obudowy wyrobisk podziemnych.
Dyrektor OUG w Gliwicach Piotr Wojtacha zwrócił uwagę na niepokojącą tendencję wzrostu liczby wypadków w podziemnych zakładach górniczych, pomimo spadku liczebności pracowników zatrudnionych w kopalniach oraz zmniejszenia poziomu wydobycia. Podkreślił także konieczność podjęcia zdecydowanych działań mających na celu powstrzymanie wzrostu liczby wypadków ciężkich w kopalniach węgla kamiennego, których w bieżącym roku zaistniało już o 80% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dyrektor Wojtacha poinformował zebranych, że Urząd podjął szereg działań, w wyniku których problematyka podnoszenia bezpieczeństwa pracy w kopalniach przedstawiona zostanie nie tylko osobom kierownictwa, ale także osobom dozoru, społecznym zakładowym inspektorom pracy oraz przodowym zespołów pracowniczych.
do góry