Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Komisja w sprawie katastrofy w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG (..)

Komisja w sprawie katastrofy w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”

12 Grudnia 2016

Dzisiaj na pierwszym posiedzeniu zebrała się Komisja do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 29 listopada 2016 r. w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach. Komisja została powołana 30 listopada br. przez w.o. prezesa WUG. Pracuje w 17-osobowym składzie, pod przewodnictwem Wojciecha Magiery, wiceprezesa WUG. W komisji są eksperci z: Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG oraz przedstawiciele: Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Oddział w Legnicy, Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu i WUG. W ubiegłym tygodniu (8 grudnia) komisja rozpoczęła działalność, przeprowadzając oględziny na miejscu tragicznego zdarzenia.

Na dzisiejszym posiedzeniu zapoznano się z danymi obrazującymi aktywność sejsmiczną oraz zakres robót eksploatacyjnych w rejonie objętym skutkami tąpnięcia. Zniszczenia objęły wyrobiska górnicze o łącznej długości ok. 5 km na obszarze 90 tys. metrów kw., przy czym są to dane szacunkowe, ponieważ nie we wszystkie miejsca można było dotrzeć z powodu opadów skał. Dzisiaj dzielono się spostrzeżeniami z przeprowadzonych oględzin.

Komisja ustaliła dwa tematy ekspertyz, które będą wykonywane przez zespoły robocze wyłonione spośród jej członków. Jedna grupa ekspertów wykona analizę przyczyn wstrząsów sejsmicznych oraz tąpnięcia z 29 listopada br. w rejonie pola eksploatacyjnego G-XXI w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”. Zadaniem drugiego zespołu jest określenie możliwości i zasad prowadzenia eksploatacji złoża w polu G-XXI w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” w kontekście występującej tam aktywności sejsmicznej, warunków górniczo-geologicznych i geometrii rejonu eksploatacyjnego oraz skutków tąpnięcia z 29 listopada br.

Jeszcze w grudniu geofizycy z jednostek naukowo-badawczych, pracujący w komisji, wykonają weryfikację lokalizacji epicentrów i energii dwóch wstrząsów, które wystąpiły w kilkudziesięciosekundowym odstępie czasowym 29 listopada br. Komisja uznała, że oględziny przeprowadzone na miejscu zdarzenia są wystarczające na tym etapie jej pracy. Oznacza to, że w najbliższych dniach dyrektor OUG we Wrocławiu będzie mógł podjąć decyzję zezwalającą KGHM Polska Miedź S.A. na uporządkowanie rejonu objętego skutkami tąpnięcia, które zostało spowodowane wstrząsami.

Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się pod koniec stycznia 2017 r.

do góry