Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w (..)

Spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z Okręgowymi Inspektorami Pracy w Kielcach oraz w Łodzi

13 Grudnia 2016

W poniedziałek, 12 grudnia br. odbyło się spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z Okręgowymi Inspektorami Pracy w Kielcach oraz w Łodzi. Podczas obrad omówiono stan bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych, wymieniono doświadczenia w sprawowaniu nadzoru nad warunkami pracy i spostrzeżenia dotyczące rozpatrywania skarg na działalność górniczą oraz ustalono wstępny plan wspólnych przedsięwzięć na rok 2017.

Spotkanie odbyło się w ramach Porozumienia zawartego w dniu 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Pracy w sprawie zasad współdziałania organów nadzoru górniczego z Państwową Inspekcją Pracy.

do góry