Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konferencja „Bezpieczeństwo robót strzałowych”

Konferencja „Bezpieczeństwo robót strzałowych”

4 Października 2018

W środę 3 października br. w Ustroniu rozpoczęła się trzydniowa konferencja "Bezpieczeństwo robót strzałowych" organizowana przez Główny Instytut Górnictwa. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Konferencja ma charakter cykliczny i przeznaczona jest dla służb strzałowych zakładów górniczych, producentów oraz dystrybutorów środków strzałowych i sprzętu strzałowego, pracowników nauki, służb górniczych oraz wszystkich osób zainteresowanych bezpieczeństwem użytkowania środków strzałowych w szeroko rozumianym górnictwie, jak i w pracach inżynierskich. Jej przebieg został podzielony na sesje referatowe. Pierwszą z nich współprowadził wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Krzysztof Król. Podczas niej jeden z referatów wygłosili przedstawiciele WUG - Adam Maj i Tomasz Sołtysiak, którzy mówili o bezpieczeństwie robót strzałowych w aspekcie niebezpiecznych zdarzeń w kopalniach w latach 2017-2018.

Celem tego wydarzenia jest prezentacja nowoczesnych rozwiązań z zakresu środków strzałowych i sprzętu strzałowego oraz najnowszych metod techniki strzałowej. Uczestniczący w konferencji eksperci omówią zagadnienia formalno-prawne przy stosowaniu środków strzałowych. Przedstawiona będzie też działalność Jednostki Notyfikowanej Głównego Instytutu Górnictwa w obszarze nowej Dyrektywy 2014/28/UE, dotyczącej wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych do użytku cywilnego oraz nowej Dyrektywy 2013/29/UE dotyczącej wyrobów pirotechnicznych. Ponadto omówiona zostanie problematyka ochrony otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem strzelań. Jednym z punktów programu są również kwestie dotyczące współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa materiałów wybuchowych.

do góry