Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z Okręgowymi Inspektorami Pracy Państwowej (..)

Spotkanie z Okręgowymi Inspektorami Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach i Łodzi

4 Października 2018

W środę, 3 października br., w ramach realizacji Porozumienia zawartego w dniu 26 lutego 2013 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Pracy, odbyło się spotkanie dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z Okręgowymi Inspektorami Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach i Łodzi.

Podczas spotkania omówiono:

  • uwarunkowania dotyczące kontroli przedsiębiorców wynikające z przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
  • stan wypadkowości w zakładach górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach za lata 2011 – 2017 i do 30 września 2018 roku;
  • okoliczności i przyczyny wybranych wypadków zaistniałych w latach 2016 – 2018 w krajowym górnictwie odkrywkowym i w przedsiębiorstwach górniczych poza zakładami górniczymi;
  • problematykę w zakresie kształtowania i wdrażania przyjaznej dla pracowników bezpiecznej organizacji pracy i warunków pracy – w oparciu o doświadczenia inspektorów pracy i nadzoru górniczego.

Podsumowaniem obrad była dyskusja dotycząca współpracy organów Państwowej Inspekcji Pracy  i nadzoru górniczego na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w kontrolowanych i nadzorowanych zakładach.

do góry