Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konferencja dla społecznych inspektorów pracy

Konferencja dla społecznych inspektorów pracy

3 Czerwca 2009
W dniu 3 czerwca 2009 r. w KWK "Wujek" w Katowicach odbyła się konferencja "Ryzyko zawodowe w górnictwie" adresowana do społecznych inspektorów pracy działających w przedsiębiorstwach sektora wydobywczego. Konferencję zorganizował Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął prezes WUG.

Otwarcia obrad dokonał wiceprezes WUG Mirosław Koziura, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie oceny ryzyka zawodowego dla zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w górnictwie.

Referaty wygłosili przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, Politechniki Poznańskiej oraz Urzędu Dozoru Technicznego. Wśród poruszanych zagadnień znalazła się m.in. problematyka oceny ryzyka zawodowego w górnictwie, stanu bezpieczeństwa i ryzyka chorób zawodowych w górnictwie, zasad użytkowania urządzeń górniczych.

Konferencja odbyła się w ramach organizowanej przez CIOP przy współpracy WUG ogólnopolskiej kampanii społecznej na rzecz oceny ryzyka zawodowego, objętej honorowym patronatem prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
do góry