Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Uroczyste otwarcie Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego (..)

Uroczyste otwarcie Uzdrowiskowego Zakładu Górniczego – Kopalnia "Las Winiarski"

3 Czerwca 2009
W dniu 30 maja 2009 r. w obecności Głównego Geologa Kraju, wiceministra Henryka Jacka Jezierskiego, wojewody świętokrzyskiego Bożentyny Pałki-Koruby, przedstawicieli władz samorządowych, administracji geologicznej województwa i nadzoru górniczego uroczyście przekazano do eksploatacji Uzdrowiskowy Zakład Górniczy – Kopalnię "Las Winiarski" w miejscowości Las Winiarski, w gminie Busko-Zdrój. Ujęciu wód leczniczych nadano uroczyście imię "Zuzanna".

Odwiert "Las Winiarski I" znajduje się w miejscowości Las Winiarski – ok. 8 km na północny zachód od dzielnicy uzdrowiskowej Buska-Zdroju (w kierunku Pińczowa). Na przełomie lat 2005–2006 wykonano odwiert o głębokości 165,0 m celem poszukiwania i ewentualnego ujęcia wód leczniczych. Prace geologiczne przyniosły pozytywny efekt.
Analizę fizyko-chemiczną wody wykonano w Państwowym Zakładzie Higieny – Zakładzie Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu, w której określono m.in.:
  • zawartość składników specyficznych: H2S – 41,80 mg/dm3, J – 2,20 mg/dm3, Br – 13,40 mg/dm3,
  • zawartość głównych anionów i kationów: Na – 3977,27 mg/dm3, Mg – 224,82 mg/dm3, Cl – 5849,30 mg/dm3, HCO3 – 399,70 mg/dm3,
  • mineralizację ogólną: 12,74 g/dm3.
Woda została uznana za leczniczą rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2006, nr 246, poz. 1790).

Zasoby wód leczniczych w złożu Las Winiarski szacuje się na 15–20 mln m3. Warunki eksploatacji odwiertu "Las Winiarski I" zostały ustalone w przyjętej dokumentacji hydrogeologicznej, która pozwala na prowadzenie eksploatacji z wydajnością 3,11 m3/h. Zasoby eksploatacyjne wynoszą: 74,64 m3/dobę i 27 243,6 m3/rok.

Pochodząca z odwiertu woda wykorzystywana jest do zabiegów leczniczych w obiektach sanatoryjnych w Busku-Zdroju, a dostarczana jest za pomocą sieci wodociągowej o długości ponad 11 km.

Wybudowana pod nadzorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach Kopalnia Las Winiarski to czwarty uzdrowiskowy zakład górniczy w rejonie Buska i Solca.
do góry