Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konferencja poświęcona problematyce prac serwisowych i (..)

Konferencja poświęcona problematyce prac serwisowych i wiertniczych w górnictwie

24 Kwietnia 2009

W dniach 23–24 kwietnia 2009 r. w Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Perspektywy rozwoju prac serwisowych i wiertniczych dla wszystkich branż górnictwa”. W obradach uczestniczył Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa, który w swoim wystąpieniu nawiązał do prowadzonych w ramach podkomisji sejmowej prac nad projektem ustawy – Prawo geologiczne i górnicze. Wspomniał m.in. o projektowanych przepisach dotyczących koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż. Podkreślił, że zawarte w projekcie rządowym regulacje pozwolą znacznie ułatwić prowadzenie działalności wydobywczej.

Podczas obrad poruszano problematykę wykonywania prac wiertniczych i serwisowych nie tylko dla potrzeb górnictwa naftowego, ale również górnictwa węglowego, metali, wód termalnych i innych branż górniczych. Prezentowano innowacyjne rozwiązana i nowoczesne technologie oraz ich zastosowanie w polskim górnictwie. Referaty wygłaszali specjaliści z instytucji naukowo-badawczych, firm wiertniczych, serwisowych i przedstawiciele producentów sprzętu.

Organizatorem konferencji jest Zakład Robót Górniczych Krosno Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego – Oddział w Krośnie.

do góry