Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji pod terenami Rudy Śląskiej

23 Kwietnia 2009

W dniu 22 kwietnia 2009 r. w siedzibie dyrekcji KW S.A., Oddział KWK "Pokój" w Rudzie Śląskiej odbyło się 7. posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Ruda Śląska.

Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli Zastępca Prezydenta miasta Ruda Śląska wraz z zespołem, przedstawiciel Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Centrum Wydobywczego "Północ" KW S.A. oraz przedstawiciela kopalń "Pokój", "Bielszowice" i "Halemba-Wirek".

Podczas posiedzenia zostały poruszone m.in. zagadnienia realizacji uchwał z poprzedniego posiedzenia Zespołu, zmiany stosunków hydrotechnicznych terenu miasta Ruda Śląska wynikające z eksploatacji górniczej, realizacji istotnych warunków zawartych w postanowieniach opiniujących plany ruchu kopalń "Pokój", "Bielszowice" i "Halemba-Wirek".

Ustalono zasady współpracy służb miejskich odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne z odpowiednimi służbami kopalń w sprawie ustalenia szczegółowych prognoz wpływów górniczych na warunki hydrotechniczne oraz stan sieci wodno-kanalizacyjnych.  Przekazano również informacje na temat planowanego zakresu eksploatacji górniczej w 2009 r. wraz z prognozami jej wpływów oraz poruszono problematykę usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w 2008 r.

do góry