Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zespół porozumiewawczy ds. oceny eksploatacji pod (..)

Zespół porozumiewawczy ds. oceny eksploatacji pod terenami Knurowa

24 Kwietnia 2009

W dniu 23 kwietnia 2009 r. w siedzibie dyrekcji KW S.A., Oddział KWK "Szczygłowice" w Knurowie odbyło się 29. posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa.

Posiedzenie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Lasów Państwowych-Nadleśnictwo Rybnik, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Prezydent miasta Knurowa.

Podczas posiedzenia zostały poruszone m.in. zagadnienia realizacji warunków zawartych w postanowieniach opiniujących plany ruchu KWK „Szczygłowice” i KWK „Knurów” oraz w opiniach właścicieli i administratorów ważniejszych obiektów i głównego uzbrojenia terenu.

Ponadto omówiono zakres eksploatacji górniczej w 2008 r. wraz analizą wyników obserwacji geodezyjnych i budowlanych, w tym pomiarów prędkości i przyspieszeń drgań gruntu oraz deformacji terenu.

Przekazano również informacje na temat planowanego w 2009 r. zakresu eksploatacji górniczej  wraz z prognozami jej wpływów oraz poruszono problematykę usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w 2008 r.

do góry