Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Nowe materiały na temat kwalifikacji górniczych na (..)

Nowe materiały na temat kwalifikacji górniczych na stronach internetowych WUG

17 Marca 2009

Na stronach internetowych Wyższego Urzędu Górniczego ukazały się materiały informacyjne dotyczące stwierdzania kwalifikacji górniczych na podstawie rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 84, poz. 755 z późn. zm.).

Nowa zakładka (baner) stanowi materiał pomocniczy dla osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji górniczych. Odrębne podstrony poświęcono podstawom prawnym i procedurom stwierdzania kwalifikacji. Można również zapoznać się z treścią przykładowych pytań egzaminacyjnych oraz zestawem aktów prawnych, których odpowiednia znajomość jest wymagana w celu przystąpienia do egzaminu stwierdzającego kwalifikacje osób kierownictwa i dozoru ruchu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego. Na stronach internetowych WUG do pobrania są także formularze wniosków o stwierdzenie kwalifikacji.

Ponadto opublikowano materiał poświęcony procedurom uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych.

do góry