Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konferencja z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony (..)

Konferencja z okazji Dnia Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy

28 Kwietnia 2009

W dniu 28 kwietnia 2009 r. w Sali Kolumnowej Sejmu, pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, odbyła się konferencja z okazji obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy nt.: "Ewolucja warunków, technologii i organizacji pracy w gospodarce rynkowej. Wypadki przy pracy w latach 1989–2009 w Polsce". W obradach wziął udział Prezes WUG Piotr Litwa.

Otwarcia konferencji dokonała Przewodnicząca Rady Ochrony Pracy, Poseł na Sejm RP Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Uczestnicy obrad wysłuchali m.in. wystąpień Wicemarszałka Sejmu Jerzego Szmajdzińskiego, Przewodniczącego ZZ "Budowlani" Zbigniewa Janowskiego, Głównego Inspektora Pracy Tadeusza Zająca, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Danuty Koradeckiej. Podczas konferencji przyjęto apel do Sejmu RP w sprawie przeprowadzenia debaty na temat bezpieczeństwa pracy.

Konferencja została zorganizowana przez Radę Ochrony Pracy przy Sejmie RP i Związek Zawodowy "Budowlani".

Od 1996 roku dzień 28 kwietnia obchodzony jest na całym świecie jako dzień poświęcony pracownikom, którzy zginęli, ulegli wypadkom przy pracy lub zapadli na choroby zawodowe, ma także skupić uwagę na pracownikach narażonych na zagrożenia w pracy i prowadzić do konkretnych działań poprawiających warunki pracy. Uchwałą Sejmu RP z 9 lipca 2003 r. dzień 28 kwietnia został ustanowiony Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

W ubiegłym roku w Polsce ogółem doszło do 104 402 wypadków w miejscu pracy, z czego 523 to wypadki śmiertelne. Do najczęstszych przyczyn wypadków należy brak odpowiedniego przygotowania zawodowego pracowników, brak zabezpieczeń, niska świadomość zagrożeń i zła organizacja pracy.

do góry