Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy
w Górnictwie

28 Kwietnia 2009

W dniu 28 kwietnia 2009 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się XXIV posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. Obrady prowadził przewodniczący Komisji profesor Józef Dubiński.

Podczas posiedzenia omówiono stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie w 2008 r. i w I kwartale 2009 r. oraz przedstawiono informację o działaniach podjętych przez urzędy górnicze w celu poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Zaprezentowano ponadto wyniki przeprowadzonych przez WUG ankiet dotyczących szkoleń pracowników podziemnych zakładów górniczych oraz analizy systemu szkoleń specjalistycznych.

Oddzielny punkt obrad stanowiło omówienie informacji przedsiębiorców w sprawie realizacji wniosków podjętych na poprzednim posiedzeniu Komisji.

W drugiej części posiedzenia omówiono wyniki kontroli wyrobów stosowanych w podziemnych zakładach górniczych w świetle doświadczeń Wyższego Urzędu Górniczego, a także zaprezentowano opinie Głównego Instytutu Górnictwa na temat funkcjonującego w polskim górnictwie systemu doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej.

Posiedzenie zakończyło się dyskusją i przyjęciem projektu uchwały Komisji.

do góry