Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zespół porozumiewawczy dla oceny wpływów eksploatacji (..)

Zespół porozumiewawczy dla oceny wpływów eksploatacji na terenie Katowic

27 Kwietnia 2009
W dniu 27 kwietnia 2009 r. w Urzędzie Miasta Katowice zostało podpisane porozumienie w sprawie powołania Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń KHW S.A. na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych Katowic.

Stronami porozumienia są Prezydent Miasta Katowice, Prezes Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. oraz Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. Zespół będzie zajmował się analizą wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię w granicach administracyjnych Katowic, w związku z eksploatacją prowadzoną przez zakłady górnicze KHW S.A. Porozumienie stanowi, że przedmiotem prac zespołu będzie w szczególności:
  • analiza informacji składanych przez zakłady górnicze, zawierających opis dokonanej i projektowanej eksploatacji górniczej wraz z określeniem rzeczywistych i prognozowanych wpływów na powierzchnię,
  • ocena wpływów wywołanych eksploatacją górniczą, w tym wstrząsów,
  • wypracowanie zaleceń i ewentualnych zmian w programach eksploatacji górniczej,
  • konsultacja wniosków koncesyjnych, planów ruchu zakładów górniczych oraz dodatków do planów ruchu.
Porozumienie podpisali Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok, Prezes Zarządu KHW S.A. Stanisław Gajos oraz Dyrektor OUG w Katowicach Grzegorz Juzek. Ustalono, że przewodniczącym zespołu będzie Dyrektor katowickiego OUG.

Podpisanie porozumienia odbyło się w obecności Wiceprezesa WUG Wojciecha Magiery, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że zespoły porozumiewawcze spełniają istotną rolę, służąc przede wszystkim tworzeniu warunków niekonfliktowego rozstrzygania sporów i łagodzenia napięć powstających na styku potrzeb działalności górniczej i zagospodarowania przestrzeni publicznej. Przypomniał, że obecnie tę formę współdziałania przedsiębiorców wydobywających kopaliny z organami samorządu terytorialnego oraz mieszkańcami i użytkownikami powierzchni realizuje 14 zespołów porozumiewawczych, działających na terenach górniczych będących we właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych w Rybniku, Gliwicach, Krakowie i we Wrocławiu. Wyraził przekonanie, że powołanie zespołu porozumiewawczego dla terenu Katowic pomoże w sposób zrównoważony kształtować relacje pomiędzy przedsiębiorcą górniczym a władzami i społecznością miasta.
do góry