Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konkurs wiedzy w zakresie górniczych przepisów bhp

Konkurs wiedzy w zakresie górniczych przepisów bhp

20 Września 2010

Wyższy Urząd Górniczy organizuje konkurs wiedzy z zakresu znajomości przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego. Konkurs przeznaczony jest dla osób dozoru ruchu zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego. Zakres tematyczny konkursu obejmować będzie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagrożeń występujących w kopalniach węgla kamiennego, w szczególności:

  • ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z póz. zm.) i przepisów wykonawczych do ww. ustawy,
  • Kodeksu Pracy,
  • rozporządzenia MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pierwszy etap konkursu odbędzie się 3 listopada 2010 roku o godz. 10.00 w Domu Kultury KHW S.A. KWK "Wujek" w Katowicach, ul. Wincentego Pola 65. Będzie obejmował test ze znajomości wiedzy w przedmiotowym temacie i wyłonienie 10 finalistów. Finał konkursu odbędzie się w Wyższym Urzędzie Górniczym w dniu 17 listopada 2010 roku o godz. 10.00.

Regulamin konkursu

do góry