Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkania ze społecznymi inspektorami pracy oraz osobami (..)

Spotkania ze społecznymi inspektorami pracy oraz osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego

16 Września 2021

W dniach 14 września (w zakładzie górniczym Rigips - Stawiany” w Szarbkowie, należącym do przedsiębiorcy Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.) i  15 września (w siedzibie zakładu górniczego Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych) przedstawiciele OUG w Kielcach uczestniczyli w spotkaniach ze społecznymi inspektorami pracy oraz osobami kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego.

Podczas obrad omawiano:

  • stan wypadkowości i niebezpiecznych zdarzeń w zakładach górniczych, w tym przyczyn i okoliczności zdarzeń i wypadków zaistniałych w roku 2020 w zakładach górniczych zlokalizowanych we właściwości miejscowej Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach,
  • najczęściej występujące nieprawidłowości i uchybienia stwierdzane podczas kontroli odkrywkowych zakładów górniczych,
  • działania zmierzające do ograniczenia wpływu czynników szkodliwych
    i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy, między innymi poprzez wdrażanie metod umożliwiających optymalny dobór skutecznych i nie stwarzających zagrożenia środków ochrony indywidualnych.

Oba spotkania zorganizowano w ramach realizacji celów określonych w „Strategii działania urzędów górniczych na lata 2021 - 2023” oraz w planie pracy Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach na 2021 r.

do góry