Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/OUG w Krakowie: Spotkanie z przedstawicielami służb (..)

OUG w Krakowie: Spotkanie z przedstawicielami służb elektrycznych

9 Czerwca 2014

9 czerwca br. Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie zorganizował spotkanie z przedstawicielami służb elektrycznych odpowiedzialnymi za przygotowanie miejsca pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz obsługującymi maszyny i urządzenia elektryczne w celu omówienia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. Spotkanie odbyło się w Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o.
Podczas narady omówiono przyczyny i okoliczności wypadków związanych z ruchem urządzeń elektrycznych oraz aktualne regulacje prawne dotyczące organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych. Spotkanie zakończyła dyskusja na temat poruszonych zagadnień. Było ono jednym z elementów działań nadzoru górniczego w ramach poprawy stanu bezpieczeństwa w górnictwie.

do góry