Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy

29 Czerwca 2010
25 czerwca 2010 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie odbyło się szkolenie z zakresu kształtowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy. Szkolenie było zaplanowane dla i kierowane do kierowników ruchu odkrywkowych zakładów górniczych.

Prowadzący warsztaty szkoleniowe mgr inż. Krzysztof Kita, pracownik OUG w Warszawie, podzielił się z uczestnikami swą wiedzą nt. najczęstszych zachowań pracowniczych, które grożą wypadkiem oraz klasyfikacji niebezpiecznych zdarzeń w odkrywkowych zakładach górniczych. Omówiono także – w odniesieniu do odkrywkowych zakładów górniczych - formy szkolenia pracowników w zakresie BHP, jak również sposoby oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.

W trakcie szkolenia Dyrektor OUG w Warszawie mgr inż. Dominik Kadulski odpowiadał na zapytania uczestników, dotyczące sposobów poprawy bezpieczeństwa pracy w odkrywkowych zakładach górniczych, szczególną uwagę poświęcając zagrożeniom naturalnym i technicznym jako istotnym przyczynom wypadków przy pracy.

W szkoleniu wzięło udział 17 kierowników ruchu odkrywkowych zakładów górniczych. Warsztaty były elementem realizacji Strategii Działania Urzędów Górniczych na lata 2010-2014 (planu strategicznego).
do góry