Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Liderzy bezpiecznej pracy

Liderzy bezpiecznej pracy

3 Listopada 2010

64 osoby uczestniczyły w pierwszym etapie "Konkursu wiedzy z zakresu znajomości przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego". Test pisemny odbył się dzisiaj (3 listopada br.) w Domu Kultury WUG KWK "Wujek" w Katowicach. Konkurs dla pracowników dozoru ruchu z zakładów górniczych podobnie jak w ubiegłym roku zorganizowali pracownicy Wyższego Urzędu Górniczego i działacze Koła zakładowego SITG przy WUG .

Reprezentanci poszczególnych kopalni zostali wytypowani przez kierowników ruchu zakładu górniczego (maksymalnie po trzy osoby z zakładów zatrudniających ponad 5 tys. pracowników i maksymalnie po dwie osoby z zakładów zatrudniających do 5 tys. pracowników).

Test zawierał 45 pytań dotyczących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagrożeń występujących w kopalniach węgla kamiennego. Badaliśmy w szczególności znajomość: ustawy z 4 lutego 1994 roku. - Prawo geologiczne i górnicze oraz jej przepisów wykonawczych, a także Kodeksu Pracy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy na ogół dobrze poradzili sobie z pytaniami. Do finału zakwalifikowało się 10 osób z najwyższą liczbą punktów – mówi Janusz Malinga, dyrektor Departamentu Warunków Pracy WUG.

Drugi etap konkursu odbędzie się 17 listopada br. o godz. 10.00, w Wyższym Urzędzie Górniczym (sala 304). W finale spotkają się reprezentanci następujący zakładów:

- ZG "Piekary" Sp. z o.o.

Jarosław Pyka – nadsztygar górniczy

Jarosław Mierzwa – nadsztygar górniczy

- KWK "Sośnica - Makoszowy"

Paweł Justyna - dyspozytor

- KWK "Brzeszcze-Silesia"

Rafał Biba – sztygar oddziałowy

- KWK "Chwałowice"

Leszek Sobik- nadsztygar wentylacji

- KWK "Marcel"

Tadeusz Strączek – sztygar zmianowy

Krzysztof Bugla – sztygar zmianowy

- KWK "Murcki - Staszic"

Węgrzynowicz Dariusz dział TW

Korcipa Bogdan – sztygar zmianowy

- KWK "Krupiński"

Grzegorz Krakówka – sztygar zmianowy

Na zwycięzców konkursu czekają nie tylko gratulacje i dyplom prezesa WUG, ale także nagrody finansowe fundowane przez przedsiębiorców, których pracownicy zasłużyli na tytuł liderów bezpiecznej pracy w górnictwie. Dla laureatów przewidziano następujące nagrody pieniężne (kwoty netto) :

- 10 000 zł za zajęcie pierwszego miejsca,

- 7 500 zł za drugie miejsce,

- 3 000 zł zatrzecie miejsce,

- po 1 000 zł za miejsca od czwartego do dziesiątego.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela mgr inż. Alicja Stefaniak (WUG Departament Warunków Pracy tel. (32) - 7361827).

do góry