Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa pracy w odkrywkowych (..)

Spotkanie w sprawie bezpieczeństwa pracy w odkrywkowych zakładach górniczych

29 Października 2010
25 października br. w wałbrzyskim Biurze Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, odbyło się spotkanie z kierownikami ruchu zakładów górniczych wydobywających, z użyciem materiałów wybuchowych, kopaliny zwięzłe z przeznaczeniem na kruszywa.
Celem spotkania było przedstawienie informacji nt. bezpieczeństwa pracy w odkrywkowych zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG Wrocław oraz wyników działalności nadzorczej i kontrolnej wałbrzyskiego Biura OUG we Wrocławiu.
Podczas spotkania omówiono w szczególności:
- stan bezpieczeństwa i higieny pracy w 2010 r. w odkrywkowych zakładach górniczych,
- przyczyny i okoliczności wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń.
- nieprawidłowości stwierdzane w czasie kontroli w zakładach górniczych,
- zasady organizacji robót strzałowych metodą długich otworów pionowych lub odchylonych od pionu nie więcej niż 20o,
- działania podjęte przez zakłady górnicze dla poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
do góry