Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami działów robót górniczych oraz bhp (..)

Narada z kierownikami działów robót górniczych oraz bhp i szkolenia podziemnych zakładów górniczych

4 Listopada 2010

W dniu 3 listopada br. odbyła się narada kierownictwa OUG Rybnik z kierownikami działów robót górniczych oraz bhp i szkolenia JSW S.A. KWK: "Borynia", "Jas-Mos", "Krupiński", "Pniówek" i "Zofiówka", KW S.A. Oddziałów KWK: "Chwałowice", "Jankowice", "Marcel" i "Rydułtowy-Anna" oraz SRK S.A. Zakładu "CZOK" Ruch III - Rejon "Dębieńsko". W naradzie uczestniczyli także przedstawiciele Kompanii Węglowej S.A. i Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
W czasie spotkania omówiono między innymi:
- stan wypadkowości i bezpieczeństwa w polskim górnictwie w minionym okresie 2010 r.
oraz wnioski wynikające z analizy niebezpiecznych zdarzeń, wypadków ciężkich i śmiertelnych, w tym stan bezpieczeństwa pracy przy prowadzeniu transportu w wyrobiskach poziomych i pochyłych,
- okoliczności i przyczyny wypadku zbiorowego (2 wypadki śmiertelne), zaistniałego w dniu 16.08.2010 r. w JSW S.A. KWK "Jas-Mos", w świetle dotychczasowych wyników badań, prowadzonych przy współudziale Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju,
- wyniki kontroli zakładów górniczych przeprowadzonych przez pracowników OUG Rybnik w minionym okresie 2010 roku,
- wnioski z prac "Zespołu do spraw wpływu czynnika ludzkiego na zaistnienie wypadków przy pracy oraz niebezpiecznych zdarzeń w kopalniach węgla kamiennego" - powołanego przez Prezesa WUG decyzją nr 16 z dnia 5.05.2009 r.,
- wyniki kontroli doraźnych OUG w Rybniku, przeprowadzonych w ostatnim okresie w kopalniach "Rydułtowy-Anna", "Jas-Mos" i "Pniówek", w tym w szczególności w działach BHP,
- propozycje działań, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego i jego pracowników oraz odwrócenia niekorzystnego trendu wypadkowości ogólnej i ciężkości wypadków, w świetle danych statystycznych za okres 2004-2010 r.

do góry