Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Lubin: Bezpieczeństwo pracy w kopalniach rud miedzi

Lubin: Bezpieczeństwo pracy w kopalniach rud miedzi

18 Października 2012

17 października br. w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. w Lubinie odbyła się narada kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu oraz przedstawiciela Departamentu GEM Wyższego Urzędu Górniczego z przedsiębiorcami, osobami kierownictwa, kierownikami działów energomechanicznych zakładów górniczych i z przedstawicielami firm usługowych. Tematem spotkania była bezpieczna eksploatacja samojezdnych maszyn górniczych w kopalniach rud miedzi oraz całościowa ocena bezpieczeństwa pracy oraz podjętych w ostatnim okresie działań w tym zakresie.
Podczas narady omówiono główne przyczyny i okoliczności wypadków związanych z eksploatacją samojezdnych maszyn górniczych zaistniałych w latach 2010 -2012 w kopalniach rud miedzi, ze szczególnym uwzględnieniem "czynnika ludzkiego". Przedstawiciele przedsiębiorcy oraz zakładów górniczych i firm wykonawstwa inwestycyjnego przedstawili ostatnio podjęte działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji samojezdnych maszyn górniczych oraz podczas prac wykonywanych w komorach przeglądowo-naprawczych w kopalniach rud miedzi. Ponadto przedstawiono dalsze kierunki i zamierzenia techniczno-organizacyjne mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy związane z eksploatacją samojezdnych maszyn górniczych.

do góry