Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Moje życie po wypadku - konkurs na wspomnienia wdów i (..)

Moje życie po wypadku - konkurs na wspomnienia wdów i sierot po górnikach

22 Października 2010

Do końca roku członkowie rodzin górników, ofiar wypadków przy pracy oraz ratownicy górniczy, mogą wziąć udział w konkursie literackim "Moje życie po wypadku", którego przedmiotem są pamiętniki. Jest to część projektu "Bezpieczna praca - bezpieczna rodzina", współfinansowanego ze środków UE. Celem przedsięwzięcia jest promocja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Organizatorami konkursu są: GIG, Związek Zawodowy Ratowników Górniczych oraz pomagająca rodzinom ofiar i poszkodowanych Fundacja Rodzin Górniczych.
Autorzy dziesięciu najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe w wysokości 5 tys. zł każda. Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej www.bezpiecznapraca-bezpiecznarodzina.pl.

do góry