Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Nagrody za prace dyplomowe absolwentów studiów górniczych

Nagrody za prace dyplomowe absolwentów studiów górniczych

21 Kwietnia 2016

21 kwietnia br. w Izbie Tradycji WUG odbyło się uroczyste wręczenie nagród trzem ubiegłorocznym absolwentom Akademii Górniczej-Hutniczej za prace dyplomowe o tematyce górniczej. Wyróżnienia przyznała Fundacja „Bezpieczne Górnictwo im. prof. W Cybulskiego” (od 1997 r. działająca przy WUG), która wspiera różnorodne przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa pracy w górnictwie. Od wielu lat prowadzi m.in.  coroczne konkursy jak: „Bezpieczny oddział” , „Dzielny górnik”, „Karbidka”, a w przeszłości także plastyczne i fotograficzne. Ponadto statuetkami św. Barbary nagradza zakłady górnicze za innowacyjne przedsięwzięcia oraz przedstawicieli firm, uczelni, instytucji za szczególny wkład w rozwój polskiego górnictwa oraz podnoszenie stanu bezpieczeństwa. Nagrody dla rozpoczynających karierę zawodową absolwentów  Politechniki Wrocławskiej , Politechniki Śląskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej są jedną z najstarszych form jej aktywności.

Tegorocznymi laureatami nagród za najlepsze prace dyplomowe są absolwenci  2015 r. Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH: mgr inż. Przemysław Gawlik i Paweł Wojtasik - autorzy pracy magisterskiej pt. „Analiza i ocena uchwytów kablowych stosowanych  w szybach górniczych”, prowadzonej przez promotora dr. inż. Tomasza Rokitę  z Katedry Transportu Linowego, oraz mgr inż. Szymon Grochal - autor pracy magisterskiej pt.  „Opracowanie projektu wstępnego układu do regulacji wydatku zraszania w zależności od zapylenia na organach urabiających kombajnów górniczych”,  prowadzonej przez  promotora dr. hab. inż. Krzysztofa Kotwicę  z Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. Ich prace dyplomowe zostały wskazane przez kierowników w/w katedr - prof. Jerzego Kwaśniewskiego i prof. Krzysztofa Krauze, jako wyróżniające się wśród wszystkich zrealizowanych w ub.r. z zakresu bezpieczeństwa w górnictwie. Zarząd Fundacji przyznał nagrody dla autorów oraz dyplomy wyróżnienia magisterskich prac, a promotorów uhonorował dyplomami oraz symbolicznymi lampkami górniczymi za wkład w prowadzenie magisterskich prac dyplomowych z zakresu górnictwa.

Nagrody i wyróżnienia wręczyli wiceprezes WUG Wojciech Magiera i prof. Krzysztof Cybulski, prezes Zarządu Fundacji „Bezpieczne Górnictwo im. prof. W Cybulskiego”.

do góry